SPÓŁDZIELCZA GRUPA
BANKOWA
ul. Powstanców Wlkp. 5 ,64-600 Oborniki tel. 061 297 51 11 fax.061 296 19 67, SWIFT/BIC: GBWCPLPP


szukajBS Oborniki -> O BANKU -> REKLAMACJA
Reklamacje

Zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) z dniem 11 października 2015 r. obowiązują:

pdf  -  Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
pdf  -  Formularz reklamacji dla klientów indywidualnych
pdf  -  Formularz reklamacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą
pdf  -  Formularz reklamacji dotyczący kart dla klientów indywidualnych i osób prowadzących działalność gospodarczą
pdf  -  Formularz reklamacji dotyczący kart dla pozostałych klientów instytucjonalnych